Dodatkowy nabór na Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ogłasza dodatkowy nabór na czteroletnie Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w roku akademickim 2017/2018.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Warunkiem przyjęcia kandydatów na studia doktoranckie jest:
1)      złożenie w dziekanacie Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 28, w terminie do 18 września 2017 r. wymaganych dokumentów,
2)      uzyskanie co najmniej oceny dobrej z ukończonych studiów,
3)      dobra znajomość języka kongresowego,
4)      uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowy odbędą się w terminie do 29 września 2017 r.

Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce Rekrutacja na studia doktoranckie.