Agrobiznes i obszary wiejskie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-społecznych

Program międzyuczelnianej studenckiej konferencji naukowej
„Agrobiznes i obszary wiejskie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-społecznych

 

Organizatorzy:    SKN Ekonomistów Agrobiznesu,            Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

SKN Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

            Termin:           13 grudnia 2013 r., godzina 11:45, sala B
            Miejsce:         Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28

 

11.45 Rozpoczęcie konferencji

        Wystąpienie Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Prof. dr hab. Walentego Poczty

        Wystąpienie Kierownika Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego

12.15 – 13.30    I sesja konferencji

Prowadzenie:         dr Wawrzyniec Czubak (Uniwersytet Przyrodniczy),

prof. Aleksander Grzelak (Uniwersytet Ekonomiczny)

Wystąpienia:

 

Agnieszka Sobczak:  Kondycja finansowa gospodarstw indywidualnych, a perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie.

Michalska M., Rutkowska M.: Proporcje wsparcia z I i II filaru dla Polski w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski

Norbert Szalaty, Danuta Walaszczyk: Systemy jakościowe żywności i polityka państwa w zakresie zarządzania jakością produktów rolno-spożywczych

Pasecki M., Ekologiczne źródła energii – Szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnika?

Ślaska K., Szafranek M., Znaczenie banków dla funkcjonowania gospodarki żywnościowej na podstawie doświadczeń BGŻ i BS w Wieleniu

Dyskusja

13.30 – 14.00 przerwa

14.30 – 15.00    II sesja konferencji

Prowadzenie:         prof. Aleksander Grzelak (Uniwersytet Ekonomiczny)

dr Wawrzyniec Czubak (Uniwersytet Przyrodniczy),

Wystąpienia:

 

Kryszak Ł., Orzech A., Deprywacja ludności wiejskiej w Polsce na tle Unii Europejskiej

Robert Reszka, Katarzyna Piechaczek: Przemiany w produkcji polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego po akcesji do UE

Staniszewski J., Dysparytet dochodowy ludności wiejskiej w Polsce – determinanty, skala i metody niwelowania

Marcin Olejniczak:  Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Polski z Rosją

Karolina Borucka: Kondycja finansowa gmin wiejskich województwa wielkopolskiego

 

Dyskusja

 

15.00    Podsumowanie i zakończenie konferencji