Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich

Film z seminarium Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. W roli występujących mgr Łukasz Komorowski i mgr Agata Brzóska.

Łukasz jest ode mnie z Zakładu Ekonomii Wsi, Agata zaś od prof. Jerzego Wilkina.

link do filmiku