Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich

Rozwój wsi w Polsce – komu powierzymy przyszłość

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk – IRWiR PAN wraz z Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają do udziału w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych.

Do Konkursu należy zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2021 i 2022. W wyniku postępowania konkursowego autorom najlepszych prac magisterskich przyznane zostaną następujące nagrody:

nagroda I stopnia – 3 000 zł brutto,

nagroda II stopnia – 2 000 zł brutto,

nagroda III stopnia – 1 000 zł brutto.

Po więcej informacji zapraszamy na strony organizatorów oraz do naszego tekstu – link w komentarzu.