Category Archives: Informacje dla studentów

Egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy dla kierunków: Zootechnika, Ogrodnictwo oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka odbędzie się 5 września o godz. 11.00 w pokoju 723....
Czytaj

Konsultacje w okresie wakacji

Konsultacje w okresie wakacji (tj. 18.07.-31.08.), zostają zawieszone. Proszę kontaktować się wyłącznie mailowo....
Czytaj

Płatne staże dla studentów WES

Dobra wiadomość – PŁATNE staże dla studentów WES! Informujemy, że w roku akademickim 2016/17 i 2017/18 na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym realizowany będzie program stażowy zatytułowany: Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla...
Czytaj

Badania losów zawodowych absolwentów

Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wykorzystanie danych administracyjnych do prowadzenia badań procesów edukacyjno-zawodowych...
Czytaj

Konsultacje

Konsultacje w dniach 23.05. oraz 30.05. zostają odwołane. Najbliższe konsultacje odbędą się 31.05. godz. 12:00-13:00....
Czytaj

Staże w Urzędzie Miasta Poznań

Nabór wniosków na „letnią” XLVIII edycję Programu Staży Studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Od 10 maja 2016 r. Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia studentów (on-line) na letnią edycję Programu Staży...
Czytaj