Category Archives: Dydaktyka

Egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy dla kierunków: Zootechnika, Ogrodnictwo oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka odbędzie się 5 września o godz. 11.00 w pokoju 723....
Czytaj

Konsultacje w okresie wakacji

Konsultacje w okresie wakacji (tj. 18.07.-31.08.), zostają zawieszone. Proszę kontaktować się wyłącznie mailowo....
Czytaj

Płatne staże dla studentów WES

Dobra wiadomość – PŁATNE staże dla studentów WES! Informujemy, że w roku akademickim 2016/17 i 2017/18 na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym realizowany będzie program stażowy zatytułowany: Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla...
Czytaj

Badania losów zawodowych absolwentów

Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wykorzystanie danych administracyjnych do prowadzenia badań procesów edukacyjno-zawodowych...
Czytaj

Pakiet deregulacyjny przyjęty przez Sejm

czwartek, 23 czerwca 2016 Trzy miesiące po rozpoczęciu konsultacji ustawa deregulacyjna została przyjęta przez Sejm RP. Jej założenia wejdą w życie od nowego roku akademickiego. To pierwszy etap reformy polskiego...
Czytaj

Wybory Rektora

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że Kolegium Elektorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dniu 31 marca 2016 r. dokonało wyboru Pana prof. dr. hab. Jana Pikula na stanowisko Rektora na...
Czytaj

Poprawa egzaminu

Poprawa egzaminu z Ekonomii (kierunki Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna), Ekonomii Menedżerskiej (kierunek Ekonomii II stopień) odbędzie się 22 stycznia o godz. 12:00....
Czytaj