Władysław Bartoszewski 1922-2015

bartoszewski

Źródło: Gazeta Wyborcza

Władysław Bartoszewski nie żyje. Żołnierz Armii Krajowej i były więzień KL Auschwitz zmarł w wieku 93 lat. Po odzyskaniu niepodległości był ministrem spraw zagranicznych, publicystą, pisarzem i działaczem społecznym wyróżnionym m.in. medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. – Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne – mówił.

Władysław Bartoszewski urodził się w 1922 roku w Warszawie. We wrześniu 1940 r. Bartoszewski został aresztowany podczas łapanki i wywieziony do obozu koncentracyjnego Auchwitz – Birkenau (nr obozowy 4427). Dzięki staraniom Polskiego Czerwonego Krzyża zwolniono go w kwietniu 1941 r.

W 1946 roku Bartoszewski został w 1946 r. aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i skazany na dwa lata więzienia. Po odzyskaniu wolności przyjęto go na trzeci rok polonistyki na UW. Studia przerwało kolejne aresztowanie w grudniu 1949 r. W maju 1952 r. Bartoszewski został skazany na 8 lat więzienia za szpiegostwo; zwolniono go w 1954 r. w związku ze złym stanem zdrowia.

Po uwolnieniu Bartoszewski współpracował m.in. z tygodnikiem „Stolica” oraz „Tygodnikiem Powszechnym”, wykładał historię najnowszą na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, prowadził także wykłady w Monachium i Eichstaett.

W sierpniu 1980 r. Bartoszewski został członkiem NSZZ „Solidarność” i współtworzył Komitet Obrony Więzionych za Przekonania przy Komisji Krajowej „S”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany; wypuszczono go na wolność w kwietniu 1982 r.

W latach 1990-95 Bartoszewski był ambasadorem Polski w Austrii, później przez kilka miesięcy – ministrem spraw zagranicznych w rządzie Józefa Oleksego.

Władysław Bartoszewski jest też autorem ok. 1,5 tys. artykułów i ok. 40 książek. Od marca 1995 r. Władysław Bartoszewski był wiceprezesem polskiego PEN Clubu, w latach 2001-2010 prezesem, a później jego prezesem honorowym.

Bartoszewski był także laureatem wielu nagród, odznaczeń i wyróżnień, m.in. Orderu Orła Białego, Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi RFN, papieskiego Orderu św. Grzegorza Wielkiego. W 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski powołał go w skład Kapituły Orderu Orła Białego. Kapituła tego orderu wybrała go na funkcję Kanclerza.

Źródło: Gazeta Wyborcza