Procedura awansowa

Jest mi niezwykle miło poinformować, że decyzją Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nadano mi stopień naukowy doktora habilitowanego (na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki /Dz.U. z 2003 r. nr 65 poz. 595z późn. zm./)

Zaswiadczenie Hab. Slawomir Kalinowski

 

I jeszcze uchwała IERiGŻ

uchwala (1)