Na mapce przedstawiono liczbę osób korzystających z pomocy społecznej – przesłanka Ubóstwo, na 1000 mieszkańców gminy. Dane pochodzą z Raportów OPS. Przedziały stworzone przy pomocy metody Jenksa. W procedurze grupowania...
Czytaj