Od 1 czerwca 2022 r. będzie można składać wnioski o „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”. W tym roku, po raz pierwszy pomoc obejmuje także tworzenie zadrzewień śródpolnych. Więcej...
Czytaj