Diagnoza w zakresie całego terytorium województwa została opracowana przede wszystkim na podstawie danych aktualnie dostępnych w systemie statystycznym. W przypadku braku jakichkolwiek danych posłużono się danymi najbardziej aktualnymi z lat...
Czytaj