Zostań patronem Liberté!

Zostań patronem Liberté! – https://patronite.pl/liberte
Skoro Ministerstwo Kultury uznaje wspieranie tylko po linii partyjnej potrzebny jest mecenat prywatny – w kulturze, w ideach, w społeczeństwie obywatelskim. Ruszamy z akcją. Pomóżcie proszę ją rozpropagować i oczywiście zapraszamy do dołączenia – Liberté! nie będzie istnieć bez swoich czytelników.

 

Podstawowym credo Liberté! (co nie znaczy, że poniższa lista wyczerpuje nasze zainteresowania, poglądy i zakres podejmowanych tematów) jest:

  • krytyczna refleksja nad rzeczywistością, sceptycyzm wobec wszelkich ideologii, dystans i ironia, także do samych siebie;
  • wolność jako nadrzędna zasada polityki, wolność jednostki wobec drugiego człowieka, wobec społeczeństwa i wobec państwa;
  • antypopulizm, rozumiany jako merytoryczne, pozbawione demagogii podejście do spraw publicznych;
  • kapitalizm, będący najskuteczniejszym sposobem pomnażania bogactwa, alokacji zasobów i dostarczania bodźców do działania; nie czynimy z niego jednak religii i tam gdzie dostrzeżemy jego niedomagania – będziemy o nich mówić otwarcie;
  • odwaga głoszenia idei niepopularnych, które uważamy za słuszne – wolimy przekonywać do własnych poglądów (i dawać się przekonać, o ile argumenty będą dobre), niż kierować się słupkami poparcia czy oglądalności;
  • elitarność, rozumiana jako niechęć to schlebiania gustom większości; stawianie pytań o zadania współczesnych elit intelektualnych i politycznych;
  • europejski i globalny punkt widzenia na sprawy Polski, wyjście z zaścianka, w którym tkwi nasza polityka i w dużym stopniu niestety opinia publiczna;
  • debata o najważniejszych wyzwaniach i problemach współczesnej cywilizacji;
  • otwartość na rozmówcę, walka na argumenty, a nie ad personam.

Redaktor naczelny: Leszek Jażdżewski
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Celiński

https://patronite.pl/liberte