Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu – nabór dla uczniów z Ukrainy

Szanowni Państwo,
informujemy, że trwa rekrutacja do oddziałów przygotowawczych w Zespole Szkół Przyrodniczych, do których może uczęszczać młodzież pochodząca z Ukrainy, nieznająca języka polskiego albo znająca go na poziomie niewystarczającym do korzystania z obowiązkowej nauki w Polsce. Nauczanie w oddziale przygotowawczym będzie prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Przewidywana liczba uczniów w oddziale przygotowawczym to 20 osób, możliwe jest otwarcie kilku klas.
Szkoła poszukuje również nauczycieli ze znajomością języka ukraińskiego. Od wczoraj tj. 28.03 w Technikum swoją edukację rozpoczęła grupa uczniów z Ukrainy, którzy dołączyli do istniejących już klas na kierunkach: technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Osoby zainteresowane rekrutacją mogą zgłaszać się do sekretariatu Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu. ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań. Telefon: 61 84 64 485, e-mail: sekretariat.zsp@up.poznan.pl
Dziękujemy za przekazywanie informacji osobom zainteresowanym.

Iwona Cieślik

Koordynatorka Zespołu ds. pomocy Ukrainietel. kom. 512 862 726tel. 61 846 6759mail: rzecznik@up.poznan.plwww.up.poznan.pl