Świetnym polem doświadczalnym są Stany Zjednoczone, gdzie regulacje federalne przeplatają się ze stanowymi, a słowo w kwestii wysokości najniższych wynagrodzeń mają też władze lokalne. Powstała zatem mozaika przepisów i wymagań płacowych dotyczących najprostszych prac za małe i bardzo małe pieniądze.

Poza tym USA są doskonałym terenem badań, ponieważ mają dużo wiarygodnych danych, przetwarzanych przez miliony znających się na rzeczy ludzi. Stany Zjednoczone dość długo opierały się wprowadzeniu płacy minimalnej, której prekursorami pod koniec XIX wieku byli Nowozelandczycy. Federalne regulacje w tej sprawie weszły w życie w 1938 r., a więc już po Wielkim Kryzysie, w trakcie wdrażania amerykańskiej wersji socjalizmu nazwanej New Deal.

aut. Jan Cipiur