Uchwała Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie projektu Ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

Upowszechnienie projektu Ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim wywołało duże i zrozumiałe zaniepokojenie w polskim środowisku naukowym. Jednogłośnie Rada Naukowa Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN przyjęła uchwałę podzielającą niepokój wobec propozycji utworzenia potężnej instytucji, która ma charakter „instytucji równoległej” do już istniejących, podporządkowanej instytucjom rządowej władzy wykonawczej (Ministrowi Nauki i Premierowi) i realizującej w swoim zakresie kompetencji funkcje „alternatywnej Akademii Nauk”

link

Podpisali:

Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Henryk Runowski, SGGW

Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, UW

Sekretarz Rady: dr hab. Slawek Kalinowski, prof. IRWiR PAN

Dr hab. Marta Błąd, prof. IRWiR

Dr hab. Pawel Chmielinski, prof. IRWiR

Dr hab. Adam Czarnecki, prof. IRWiR

Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Piotr Gradziuk, prof. IRWiR

Prof. dr hab. Maria Halamska, IRWiR PAN

Dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW

Prof. dr hab. Bogdan Klepacki, SGGW

Dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Prof. dr hab. Witold Orłowski

Prof. dr hab. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR PAN

Prof. dr hab. Andrzej Rosner, IRWiR PAN

Dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, Prorektor SGH

Dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR

Prof. dr hab. Roch Sulima

Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN

Dr hab. Barbara Wieliczko, prof. IRWiR

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin, dr h.c. multi, IRWIR PAN, członek rzeczywisty PAN

Dr hab. Katarzyna Zawalinska, prof. IRWiR PAN

Mgr Dominika Zwęglińska, IRWIR PAN