Ubóstwo energetyczne

W kontekście rosnących cen nośników energii (m.in. gazu, węgla, ropy), a w konsekwencji również prądu, niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi na ubóstwo energetyczne. W badaniach nie zostały zaprojektowane wyczerpujące to zagadnienie pytania, stąd pojawia się konieczność dalszych pogłębionych analiz oraz szczegółowa diagnoza dla województwa mazowieckiego.

Na podstawie dostępnych danych, a także cząstkowych pytań można jednak zarysować pojawiający się problem, a także implikacje dla przyszłego pogłębiania się tego rodzaju ubóstwa.

Warto zaznaczyć, że ubóstwo energetyczne to nie tylko ograniczone możliwości nabycia usług energetycznych, w celu zapewnienia codziennych potrzeb, ale także zbyt wysokie wydatki na ten cel oraz brak możliwości utrzymania adekwatnego standardu ciepła w mieszkaniu.

fragment