Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r.

Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2014 r.? Czy nastąpiły zmiany w porównaniu z rokiem 2013?

Z badania budżetów gospodarstw domowych wynika, że w 2014 r. w stosunku do roku 2013 nastąpiła poprawa przeciętnej sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Jednocześnie nie odnotowano istotnych zmian w zasięgu ubóstwa ekonomicznego. Stopy ubóstwa skrajnego i relatywnego pozostały na tym samym poziomie (7,4% w przypadku ubóstwa skrajnego i 16,2% relatywnego). Podobnie na zbliżonym poziomie pozostał zasięg ubóstwa ustawowego – 12,2% (w 2013 r. –  12,8%).

czytaj całość na stronach GUS