Twarde i miękkie efekty 500+ Bohdan Wyżnikiewicz

Zachęcam do zapoznania się z artykułem dotyczącym skutków dla gospodarki państwa i indywidualnych gospodarstw domowych programu Rodzina 500+, autorstwa prof. Bohdana Wyżnikiewicza czytaj całość w Rzeczpospolitej

Szczególną troską kreatorów polityki społecznej powinna być poprawa sytuacji rodzin wielodzietnych i osób samotnie wychowujących jedno dziecko mających dochody bliskie progu.

Program Rodzina 500+ trwa już ponad dwa lata. Według założeń ma on cele prorodzinne (systemowe wsparcie rodzin) i prodemograficzne, czyli poprawę dzietności kobiet. Jego rzeczywiste efekty można będzie w pełni ocenić po co najmniej pięciu latach. Wyodrębnienie czystego efektu programu 500+ z pozytywnych zmian wskaźników gospodarczych i społecznych wynikających w większości z poprawy koniunktury gospodarczej w Polsce i w Europie jest w zasadzie niemożliwe.