Transfery finansowe między Polską a UE

Łączne transfery z UE do Polski od 1 maja 2004 roku (do marca 2023 roku), wyniosły 235 952 672 852 euro, natomiast wpłaty 78 535 292 738 euro. Zatem saldo rozliczeń to 157 229 480 924 euro na korzyść Polski.