Stopa bezrobocia w styczniu – GUS

Zdjęcie

Chociaż bezrobocie w Polsce jest na niskim poziomie, to wiele powiatów boryka się z wysokim bezrobociem przekraczającym 10%.
To głównie duże miasta i powiaty położone wokół nich charakteryzują się niskim bezrobociem.
To duże miasta generują miejsca pracy i powodują, że ogólny wskaźnik bezrobocia jest niski…
A co z mniejszymi miejscowościami? Jak im pomóc? Jak przerwać błędne koło upadku wsi peryferyjnych i małych miejscowości? A może jednak trzeba pozwolić im znikać?

#ubóstwo #bezrobocie #gospodarka