Socjologia stosowana. Tradycje naukowe polskiego kooperatyzmu XX wieku

Ukazała się kolejna książka z serii Kooperatyzm: „Socjologia stosowana. Tradycje naukowe polskiego kooperatyzmu XX wieku” pod redakcją dr. Bartłomieja Błesznowskiego (Uniwersytet Warszawski) i dr Aleksandry Bilewicz (#IRWiRPAN)

Autorzy chcą „pokazać, jak polska myśl spółdzielcza problematyzowała zagadnienia socjologiczne i jak jeden z ważniejszych ruchów społecznych na ziemiach polskich rozwijał samoświadomość, odwołując się do teorii naukowych”.

Pozycję można nabyć w Oficyna Naukowa

Książka jest w dwójnasób ważna – po pierwsze jeden z rozdziałów jest poświęcony mojemu przyjacielowi Zbyszkowi Galorowi, po drugie napisała ją moja koleżanka z Instytutu Ola Bilewicz. Zachęcam zatem podwójnie!