Smart wieś

Smart wieś to projekt stworzony we współpracy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademi Nauk z “Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Naszym celem jest poszukiwanie, wspólnie z mieszkańcami, inteligentnych rozwiązań wspierających wszechstronny rozwój obszarów wiejskich i promocja inicjatyw tworzących innowacyjną i zróżnoważnoną wieś (smart village).

Przedstawiamy dobre praktyki z Polski i Europy, inspirujemy i tworzymy przestrzeń do poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń.

Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby, organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa, którym bliskie są sprawy wsi i wszystkich tych, którzy działają na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

Wspólnie stworzymy bazę pozytywnych rozwiązań, które tworzą naszą wspólną, dobrą przyszłość na wsi.

link do strony