Smart City Forum 2022

Mała gmina też chce być smart


 • Palące problemy małego miasta
 • Inwestycje w małych gminach, suburbiach i wsiach
 • Innowacyjne źródła dochodu i sposoby na oszczędności
 • Rozwój stref ekonomicznych
 • Zakupy grupowe energii elektrycznej remedium na wszystkie rachunki
 • Technologie smart-village
 • Współpraca małych gmin i wojewodów oraz urzędów marszałkowskich – dobre praktyki

Prelegenci:

 • Sabina Nowosielska, Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźle
 • Waldemar Paluch, Burmistrz Miasta Jarosławia
 • Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
 • Krzysztof Durzyński, Dyrektor Generalny, Schréder Polska
 • Maciej Witczak, Prezes Zarządu, Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
 • Artur Miętkiewicz, Wójt Gminy Lądek
 • Cezary Krasowski, Wójt Gminy Brudzew
 • Mariusz Chojnacki, Wójt Gminy Ceków Kolonia

Moderator:

 • Sławomir Kalinowski, Profesor Instytutu, Kierownik Zakładu, IRWIR PAN