Projekt ustawy o zmianie ustawy o PAN – list pracowników nauki

Szanowni Państwo, Przedstawiciele Środowisk Naukowych,
do konsultacji trafił właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o PAN, tzw. małej nowelizacji, choć w istocie rzeczy projekt zdaje się dokonywać w ustroju Akademii zmian na tyle gruntownych, że należałoby go nazywać raczej nowelizacją dużą. W związku z tym, w imieniu inicjatorów, chciałbym poinformować Państwa o możliwości podpisywania – adresowanego do Parlamentarzystów RP – listu otwartego w sprawie małej nowelizacji. Zdaniem autorów i sygnatariuszy nowelizacja doprowadzi do ograniczenia wolności i autonomii badań w instytutach PAN oraz przywróci centralistyczny, funkcjonujący do czasu przemian ustrojowych, model zarządzania Akademią, w szczególności zaś, za sprawą projektowanych audytów i kontroli jakości badań, poskutkuje jej przekształceniem w instytucję naukowo niewydolną, w której jakiekolwiek sensowne i długofalowe planowanie badań okaże się praktycznie niemożliwe. Nowelizacja w sposób radykalny ogranicza również rolę rad naukowych i rad kuratorów w zakresie sprawowania kontroli merytorycznej nad pracą instytutów, co odczytujemy jako wotum nieufności wobec polskich i zagranicznych Akademików tworzących te gremia.
List, o ile zgadzają się Państwo z przedstawioną w nim argumentacją, można podpisywać elektronicznie na stronie Petycje.com klikając w link:
List został już podpisany przez 46 jego inicjatorów i sygnatariuszy (niektórzy z nich są również adresatami niniejszej wiadomości), wśród których są przedstawiciele instytutów PAN i wydziałów uczelni, członkowie PAN oraz członkowie komitetów PAN, wreszcie przedstawiciele rad naukowych. Do tych z Państwa, którzy zdecydują się na podpisanie listu, zwracamy się jednocześnie z gorącą prośbą o rozpowszechnianie informacji o nim w swoich środowiskach naukowych, a także wśród ludzi kultury i sztuki.
W imieniu inicjatorów listu i własnym załączam wyrazy szacunku i najlepsze pozdrowienia,
Grzegorz Marzec, IBL PAN