Stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych od drugiej połowy 2013 roku systematycznie się zmniejsza. W grudniu 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,1 pkt proc. i wyniosła 8,3 proc., jednak po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych zmalała o nieco ponad 0,1 pkt procentowego i wyniosła 8,2 proc.