Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach – WN PWN

Zachęcam do zapoznania się z moja najnowszą publikacją „Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach”, WN PWN. Głównym celem przeprowadzonych badań była odpowiedź na pytanie: jak niepewność dochodowa kształtuje poziom życia ludności wiejskiej o  niepewnych dochodach oraz w jakim stopniu znajduje ona odzwierciedlenie w hierarchii i strukturze potrzeb materialnych i niematerialnych. Pogłębiona analiza pozwoliła zdiagnozować sytuację materialną gospodarstw domowych ludności wiejskiej o niepewnych dochodach oraz jej zmian, a także dokonać rozpoznania sposobów radzenia sobie z niekorzystną sytuacją. Oprócz szczegółowych informacji dotyczących samej ludności wiejskiej o  niepewnych dochodach, ważnym aspektem badań było przedstawienie sytuacji respondentów na tle warunków funkcjonowania ich gospodarstw domowych. Analizę tę dokonano poprzez rozpoznanie poziomu życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach oraz determinantów kształtujących ich sytuację ekonomiczną i społeczną. Podstawę badań stanowiły odpowiedzi na pytania zawartego w standaryzowanym kwestionariuszu ankietowym, którym objęto 1067 mieszkańców obszarów wiejskich.

 

okladkapzpierwsze strony rozdziałów