Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Chciałbym złożyć serdeczne gratulacje wszystkim członkom nowego zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej – prezesowi Mirkowi Grewińskiemu, wiceprezes Joannie Szczepaniak-Sienniak, prof. Wiesławowi Koczurowi, prof. Jerzemu Krzyszkowskiemu, Beacie Samoraj-Charitonow, Majce Gagackiej, Dorocie Zalewskiej.

Jednocześnie dziękuję za poparcie w wyborach do Sądu Koleżeńskiego, liczę, że wraz z Ryszardem Szarfenbergiem i Krystyną Gilgą nie będziemy mieć w najbliższej kadencji zbyt wiele pracy.

link