PODSTAWY SKUTECZNEJ STRATEGII NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO RYNKU PRACY – A. Ziomek

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu podjęto próbę weryfikacji możliwości zastosowania foresightu do planowania długookresowej strategii polityki samorządowej rynku pracy. Przyjęto, że podejście foresightu oraz planowanie strategiczne dla lokalnego rynku pracy mają wiele wspólnych cech, a są to: wielopłaszczyznowość obszaru badania, konieczność holistycznego i systemowego ujęcia oraz zasada długiego horyzontu czasowego analizy. Na tej podstawie możliwe jest wdrożenie w prace planistyczne zaawansowanych narzędzi predykcji, takich jak narzędzie scenariusza. Trafność prognoz i przyspieszenie rozwoju poprzez eliminację błędnych ścieżek niesie pożądane skutki polityki samorządowej na lokalnym rynku pracy. W opracowaniu zamieszczono przykład wyodrębnionych czterech scenariuszy dla rynku pracy gmin na terenie Wielkopolski, zasobnych w węgiel brunatny, by pokazać, jak podjęcie decyzji o właściwym kształcie strategii rozwoju w tych gminach można wesprzeć modelowaniem planów na bazie rozpoznania trendów zmian w przyszłości.

Słowa kluczowe: foresight, scenariusz, rynek pracy, gospodarka lokalna, planowanie.

Zachęcam do zapoznania się z ciekawym artykułem Agnieszki Ziomek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – czytaj całość