„Patrząc na wieś. Sto lat polskiej wsi” pod redakcją Andrzeja Rosnera, Ruty Śpiewak i Edyty Kozdroń

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa ukazał się album zatytułowany „Patrząc na wieś. Sto lat polskiej wsi” pod redakcją Andrzeja Rosnera, Ruty Śpiewak i Edyty Kozdroń.

 

Album został przygotowany z równolegle powstającymi opracowaniami naukowymi w ramach projektu „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi”. Staranny dobór zdjęć ukazuje ostatnie stulecie wsi bez upiększeń i stylizacji. Twórcy albumu podzielili zebrany materiał na kilka części omawiających różne tematy, dzięki czemu książka układa się w zbiorową, wielowątkową panoramę wiejskiej Polski. Jest to publikacja nowatorska w tym sensie, że stanowi solidny przegląd obrazów wiejskiej przestrzeni, pracy i codzienności oraz świąt i zwyczajów. Zestawienia wybranych fotografii ze stosunkowo odległej przeszłości i teraźniejszości, czasem nieoczywiste, wyraźnie ukazują ciągłość pewnych zjawisk, jak i zasadnicze zmiany, które zaszły na polskiej wsi przez ostatnie sto lat, w wymiarze społecznym ekonomicznym i przestrzennym.

 

Ze względów technicznych i prawnych, o których Autorzy piszą we wstępie, nie wszystkie wydarzenia i procesy generujące zmiany w wiejskiej społeczności, gospodarce i przestrzeni zostały uwzględnione w zebranym materiale zdjęciowym. Mimo to album stanowi fotograficzne kompendium najważniejszych elementów wiejskiej rzeczywistości i krajobrazu na przestrzeni ostatnich stu lat. Czarno-biały dobór fotografii dodaje zebranemu materiałowi wartości emocjonalnej i historycznej. Wprowadzeniem i swoistym przewodnikiem po albumie jest kilkudziesięciostronicowy tekst na początku książki, który stanowi integralną część publikacji.

 

W celu zakupienia Albumu prosimy przejść tutaj