Niska aktywność zawodowa i rezygnacja. Polski rynek pracy zderzył się ze ścianą

Niedobór siły roboczej jest coraz częściej postrzegany jako jeden z największych problemów polskiej gospodarki. Pula dostępnych pracowników nad Wisłą szybko zmniejsza się.

Z danych z końca ubiegłego tygodnia wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w lipcu nie zmieniła się (miesiąc do miesiąca) i pozostaje na rekordowo niskim poziomie. Natomiast liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych spadła aż o 10 proc. (rok do roku). Jednak odsetek długotrwale bezrobotnych, w tym w dużej mierze osób o niskich kwalifikacjach, wśród ogółu nowo zarejestrowanych osób bez pracy przekroczył 81 proc.
czytaj całość na stronach Forsal