Na Marginesie o Marginesie numer 53

Zachęcam do zapoznania się z kolejnym numerem naszego biultetynu Na Marginesie o Marginesie

W 53 numerze:
1. Memoriał w sptawie przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym i postępującej degradacji nauk humanistycznych
w III RP
2. Dwa miliony pracowników w Polsce żyje w biedzie
3. Dwa i pół miliona Polaków „zniknie”. „Państwo się temu biernie przygląda”
4. Nowa mapa pomocy regionalnej pogorszy konkurencyjność 10 województw
5. Najnowsze dane o wynagrodzeniach Polaków
6. Sukces pomostówek
7. Jest źle. Już nawet oni szuklają pracy
8. Co piąte dziecko żyje w biedzie
9. Żadna siła nie ruszy urzędowego stołka
10. Tak zwane zawody deficytowe w Polsce
11. Wywiad skarbowy bije rekordy
12. Unijne pieniądze wyłudzają głównie rolnicy. Czasem nieświadomie
13. Co z projektem dotyczącym reprywatyzacji w Warszawie?
14. Kobiety, które żyją jako mężczyźni
15. Meksyk: 3 miliony nieletnich pracuje
16. Partycypacja społeczna niewidomych i słabowidzących: inkluzja społeczna
17. Książki ● H. Izdebski, Ideologioa i zagospodarowanie przestrzeni ● G.Vaynerchuk, Ekonomia wdzięczności. Zasada
wzajemności w biznesie ● D. Barret, Dzieci wojny narkotykowej ● J. Assange, Cypherpunks. Wolność i przyszłość internetu
● Ł. Afeltowicz, K. Pietrowicz, Maszyny społeczne
18. Konferencje ● Polityka rodzinna w Polsce a doświadczenia innych państw europejskich. Aspekty społeczne
i mikroekonomiczne ● Nowa ekonomia w działaniu – edukacja ekonomiczna i waluty lokalne ● Polscy migranci w Europie
19. Z kaledarza (Grupy Badawczej Margines społeczny Poznania)
20. Wiersze Marycha z Chwaliszewa: Rzeczywistość wesołego kurnika
21. Poza marginesem? ● Bijatyka i strzały finałem sporu o filozofię Immanuela Kanta ● Opuszczony kościół w Żeliszowie –
Najpiękniejsza ruina w Polsce? ● Gry pokoleniowe?

NA Marginesie o Marginesie (53) wrzesień 2013

 

Biuletyn tworzy prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Galor, przy współudziale dr Barbary Goryńskiej-Bittner i dr. Sławomira Kalinowskiego, z Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej Margines Społeczny Poznania