Moja sytuacja w czasie koronawirusa – wyniki

Na początku wyjaśnienie. Szanowni Państwo, ze względu na sytuację rodzinną publikacja Raportu nieco się przesunie. Trwa nad nim praca, która nieco się przeciąga. Proszę o cierpliwość.

Dzisiaj kolejna informacja:

„…Jednym z ważniejszych z wniosków wypływającym z badań jest dysonans odczuć ankietowanych. Zauważalna jest różnica pomiędzy tym co sądzą o swojej sytuacji ekonomicznej i społecznej, a tym co myślą o sytuacji w Polsce. Ankietowani są bardziej radykalni w ocenie zmian, które zajdą w ich otoczeniu niż u nich samych. Ponad 84% respondentów zakłada, że sytuacja w kraju się pogorszy, z tego 60% jest tego pewna. Ci sami ankietowani nie są już jednak tak stanowczy w ocenie własnej sytuacji – co siódmy z nich jest pewien jej pogorszenia, zaś co czwarty uważa, że jest to prawdopodobne…”