Mamy rekordowo dużo pracy

Jedna trzecia etatów powstaje w przemyśle, głównie w branżach eksportowych.
Ponad 250 tys. nowych miejsc pracy stworzyły małe, średnie i duże firmy do końca listopada 2017 r. – wynika z analizy „Rzeczpospolitej”. Tak szybko zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw nie przybywało nawet w 2007 r., gdy gospodarka notowała rekordowe tempo rozwoju. Im więcej, tym lepiej Jakie firmy przyjmują najwięcej pracowników? Okazuje się, że około 1/3 nowych miejsc pracy powstaje w przemyśle, przede wszystkim w tzw. branżach nastawionych na eksport – produkcji samochodów (wzrost o 14 tys.), wyrobów z metali (12 tys.), produktów z tworzyw sztucznych (11 tys.) czy w końcu mebli (6 tys.). – Im większy udział przemysłu w liczbie nowych miejsc pracy, tym lepiej, bo są one najbardziej produktywne – komentuje Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. – Taka struktura przyrostu zatrudnienia powinna przełożyć się na wyższy niż przeciętnie w Unii Europejskiej wzrost wydajności pracy, co jest z kolei kluczowe dla utrzymania wysokiego tempa wzrostu PKB w Polsce – wyjaśnia. B…
czytaj całość na stronach Rzeczpospolitej