Inne liczby, które opisują francuską gospodarkę, są również niepokojące: bezrobocie na poziomie 10 proc. (wśród ludzi młodych 25 proc.), coraz częstszym przypadkiem jest bezrobocie długoterminowe; wydatki publiczne należą do najwyższych w Europie i wynoszą około 57 proc.; ujemne saldo obrotów handlowych z zagranicą utrzymuje się od 2005 roku; koszty pracy sprawiają, że niektóre przedsiębiorstwa przenoszą miejsca pracy za granicę.

Ranking Światowego Forum Ekonomicznego plasuje gospodarkę Francji na 21. miejscu pod względem konkurencyjności; za największy jej problem Forum uznało ostatnio „restrykcyjne przepisy prawa pracy”.

Według ekonomisty i doradcy francuskich prezydentów – a także mentora Macrona – Jacquesa Attali Francja może w ciągu kilku lat znaleźć się na skraju finansowej katastrofy, o ile nie zostaną szybko wdrożone reformy. Ale takie środki są niepopularne i przekładają się zazwyczaj na gwałtowne protesty społeczne.