Jakość życia osób starszych w Polsce

Warto zajrzeć do publikacji GUS Jakość życia osób starszych w Polsce.

link

Opis:

W publikacji zaprezentowano oraz omówiono dane statystyczne dotyczące różnych aspektów jakości życia osób starszych w Polsce. W analizach uwzględniono takie obszary tematyczne jak: sytuacja materialna, aktywność w czasie wolnym, korzystanie z Internetu czy szerokorozumiane relacje społeczne. Nie pominięto także sfery wyznawanych wartości czy życia religijnego. Oddzielny rozdział poświęcono dobrobytowi subiektywnemu, w tym ocenom stanu emocjonalnego, a przede wszystkim zadowoleniu z życia. Opracowanie zawiera także syntetyczną analizę dotyczącą porównania jakości życia osób starszych w Polsce i w Unii Europejskiej.

Przedstawione w niniejszej publikacji dane odnoszą się do okresu sprzed pandemii COVID-19. Mogą więc stanowić punkt wyjścia dla późniejszych badań i analiz odzwierciedlających wpływ pandemii zarówno na obiektywne warunki życia, jak i subiektywny dobrobyt osób starszych.