III edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają serdecznie do udziału w III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych.

Celem konkursu organizowanego przez IRWiR PAN i Partnera konkursu Fundację EFRWP jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi. Waga i rodzaj tych przemian jest niezmiernie istotna nie tylko dla mieszkańców wsi, ale również dla całego społeczeństwa.

Do Konkursu należy zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2019 i 2020. Zgłaszane mogą być wyłącznie prace magisterskie z zakresu problematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych z następujących dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne.

W wyniku postępowania konkursowego autorom najlepszych prac magisterskich przyznane zostaną następujące nagrody:

1)    nagroda I stopnia – 3 000 zł brutto,

2)    nagroda II stopnia – 2 000 zł brutto,

3)    nagroda III stopnia – 1 000 zł brutto

Zapraszamy do nadsyłania prac konkursowych w terminie do 21 czerwca 2021 roku w sposób określony w regulaminie Konkursu, dostępnym poniżej.

Kontakt: konkurs.mgr@irwirpan.waw.pl

Załączniki:

Regulamin III Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych

Formularz zgłoszenia do III Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych

Plakat do pobrania