Hołodomor 1932-1933 na Ukrainie: ludobójstwo ludności ukraińskiej w kontekście historycznym i współczesnym

Zakład Socjologii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN serdecznie zaprasza na seminarium z cyklu „Społeczne aspekty rolnictwa”, na którym wystąpi dr Roman Tesliuk, doktor nauk geograficznych, pracownik naukowy Instytutu Badań Hołodomoru w ramach Narodowego Muzeum Hołodomoru-Genocydu w Kijowie. Dr Tesliuk wygłosi referat pt. „Hołodomor 1932-1933 na Ukrainie: ludobójstwo ludności ukraińskiej w kontekście historycznym i współczesnym”.

W referacie dr Tesliuk przedstawi genezę i historię Hołodomoru, jego konsekwencje dla narodu ukraińskiego oraz związki między polityką ZSSR w czasie Hołodomoru wobec Ukrainy a wojną 2014 roku oraz obecną.

Seminarium odbędzie się online na platformie zoom.
Link do spotkania: https://tiny.pl/98wpb