Erasmus+ Teching Staff Mobility – Cluj Napoca, Rumunia

W dniach 25-29 września, pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – dr hab. Sławomir Kalinowski oraz dr Magdalena Kozera-Kowalska, brali udział w Programie Erasmus+ Teaching Staff Mobility na Uniwersytecie w Cluj Napoca (University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine). Na zaproszenie Prof. Dr. Felixa Arion mieli okazję poznać warunki funkcjonowania studiów w Rumunii, przedstawić stan własnych badań oraz działań Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, a także zaprosić do współpracy.

To nie pierwszy wyjazd pracowników UPP do Rumunii, wcześniej swoje doświadczenia, a także własne badania nad sytuacją ekonomiczną, w tym rolnictwa w Polsce i na świecie mieli szansę przedstawić m.in. dr hab. Wawrzyniec Czubak oraz dr Paulina Anioła. Wizyta ta była kolejną okazją do internacjonalizacji nauki oraz nawiązania kontaktów naukowo-badawczych.

Problematyka badawcza poruszana w ramach wykładów spotkała się z zainteresowaniem pracowników naukowych, a także przyczyniła się do podjęcia dyskusji na tematy ważne dla rolnictwa, obszarów wiejskich, a także agrobiznesu w Polsce, Rumunii i na świecie.

Dodatkowo na zaproszenie Prof. Felixa Arion, dr hab. Sławomir Kalinowski oraz dr Magdalena Kozera mieli szansę wziąć udział w 16.  Międzynarodowym Sympozjum ”Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, podczas którego mieli szansę zaprezentować własne badania, dotyczące szeroko rozumianego poziomu życia oraz kapitału ludzkiego.

22041952_1976720735936502_2206318739622740589_o

22104325_1976720142603228_5074460859690759870_o