Ciągłość i zmiana

W jaki sposób o wsi mówimy, na co zwracamy uwagę,
a o czym zapominamy i jakich tematów unikamy.

Odpowiedzi szukaliśmy cztery lata realizując projekt „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi”.
Kroniką tych badań są ponadczasowe publikacje … do nabycia w Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN lub w Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o. oraz debaty zapisane na ‚kliszach’ Witryna Wiejska „Wsparcie dla aktywnych społeczności lokalnych”.

W Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej IRiGŻ PIB ukazały się dwa artykuły sprawozdawcze:
w nr 2/2019 – Slawek Kalinowski i Jerzy Wilkin
http://www.zer.waw.pl/CHRONICLE-CONTINUITY-AND-CHANGE-ONE-H…
oraz
w nr 4/2019 – Dominika Zwęglińska
http://www.zer.waw.pl/ONE-HUNDRED-YEARS-OF-POLISH-COUNTRYSI…