201 numer kwartalnika Wieś i Rolnictwo

Ukazał się nowy numer kwartalnika Wieś i Rolnictwo:
link
W czasopiśmie znajdziemy m.in.:
• artykuł dr Katarzyny Łukiewskiej i dr Katarzyny Chrobocińskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), w którym autorki oceniają wybrane czynniki ekologicznej produkcji rolnej w krajach UE: link;
• tekst dr hab. Romy Ryś-Jurek (prof. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) zawierający propozycję miernika bezpieczeństwa finansowego dla polskich gospodarstw rolnych: link;
• publikację dr hab. Agnieszki Bezat-Jarzębowskiej (prof. IERiGŻ-PIB) i prof. Włodzimierza Rembisza (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB) przedstawiającą możliwości wykorzystania rachunku macierzowego do określenia powiązań i wpływu wybranych działań interwencji sektorowych na rolnictwo: link;
• artykuł dr hab. Elżbiety Szymańskiej (prof. SGGW / Warsaw University of Life Sciences) i dr Marii Rysz (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie) dotyczący roli dopłat bezpośrednich w kształtowaniu wyników ekonomicznych gospodarstw sadowniczych regionu Małopolska i Pogórze: link;
• opracowanie dr. Piotra Szajnera i Krzysztofa Hryszki (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB) prezentujące ewolucję oligopolu cukrowniczego w Polsce: link;
• artykuł prof. Marii Halamskiej (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk – IRWiR PAN) poświęcony funkcjonowaniu ukraińskich uchodźców wojennych w społecznościach lokalnych w Polsce: link;
Ponadto aktualny numer „WiR” zawiera podsumowanie konkursu „Moja społeczność lokalna wobec uchodźców” (dr Elwira Wilczyńska, IRWiR PAN) oraz dwa wyróżnione teksty:
• „Obcy nie znaczy gorszy. Żaden człowiek nie jest nielegalny. Pamiętnik z podziemnego państwa pomocowego”: link;
• „Ruszyłam lawinę pomocy. Grupa na Facebooku o nazwie Kociewie wspiera Ukrainę”: link.
Zapraszamy do lektury!