1 września – pamiętajmy!

Dzisiaj jest rocznica bardzo ważnego dnia – wybuchu II wojny światowej. Dnia, który nigdy nie powinien się wydarzyć, a jednak powtarza się co jakiś czas, na mniejszą skalę, lecz ciągle żłobi rany w naszym człowieczeństwie. Jak mówił Marian Turski ten „dzień nie spadł z nieba”. Solidnie na niego pracowali ci, którzy uznali, że są lepsi, że mają więcej praw, ci którzy uważali że są tacy, którzy powinni zniknąć z powierzchni ziemi. Udało się uśpić wielu, zamknąć oczy innym, a przede wszystkim napuścić jednych ludzi na drugich.
Pamiętając to się wydarzyło, nie wolno nam pozwolić, by ktoś nami manipulował, by ktoś wykluczał słabszych, byśmy pomyśleli, że jedni są gorsi, a drudzy lepsi. Możemy mieć różne zdania, możemy nawet czasem się nie lubić, ale nie możemy się nienawidzić. Musimy razem żyć koło siebie i szanować się – próbować koegzystować. Szacunek dla innych poglądów oczywiście nie oznacza, że każde poglądy w przestrzeni publicznej mogą być wypowiadane – trudno bowiem próbować rozumieć, a tym bardziej tolerować poglądy wykluczające ludzi, dehumanizujące, czy pozbawiające praw. „Nie bądźmy obojętni” (RT), nie pozwólmy w przestrzeni publicznej na dyskusje, które wykluczają kogokolwiek, nie pozwólmy by 1 września się powtarzał!