Konferencje naukowe i staże

 1. XXII Cykliczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego”, Kraków-Nitra, 11-13.06.2018., organizator: Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Instytut Ekonomiczno-Społeczny Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze,Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku oraz Fundacja Innowacyjnego Rozwoju i Wiedzy, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”, Warszawa, 7-8.06.2018., organizator: SGGW.
 3. Konferencja naukowa „Pamiętniki jako źródło wiedzy o wsi”, Warszawa, 7.06.2018., organizator: IRWIR PAN, PWR.
 4. XXXVI Ogólnopolska Konferencja Polityków Społecznych „Polityka Społeczna 2.0. W poszukiwaniu nowego kształtu państwa opiekuńczego”, Poznań, 24-26.05.2018., organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej.
 5. Konferencja regionalna dot. Raportu OECD pt. „Przegląd polityki wobec obszarów wiejskich w Polsce – rekomendacje dla Województwa Wielkopolskiego i wnioski na przyszłość”, Poznań, 24 maja 2018, organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
 6. Konferencja Naukowa pod patronatem Prezesa PAN „Polska w Unii Europejskiej, osiągniecia – zagrożenia – perspektywy”, Warszawa, 7 maja 2018 r., organizator: PAN.
 7. Konferencja inaugurująca raport OECD dotycząca rozwoju obszarów wiejskich, „Przegląd krajowej polityki wobec rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”, Warszawa, 28 marca 2018, organizator: OECD, Komisja Europejska, Ministerstwo Inwestycji Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 8. Konferencja naukowa  „Udział geografii w budowie niepodległej Polski: wczoraj – dziś – jutro”, Warszawa 19 marca 2018, organizator: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN.
 9. Konferencja naukowa „Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy”, Poznań, 15-16 marca 2018, organizator: Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 10. Konferencja naukowa „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne”, Warszawa, 14 marca 2018, organizator: Komitet Nauk Ekonomicznych PAN.
 11. Konferencja Naukowa „Bliżej ludzi. Społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty wykluczenia” 27 stycznia 2018, organizator: Societas Pars Mundi, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, organizator i zastępca przewodniczącego komitetu naukowego konferencji.
 12. 8th international scientific conference “Rural Development 2017: Bioeconomy challenges”, Kowno, Litwa, 24 listopada 2017, organizator: Aleksandras Stulginskis University.
 13. 3rd International Seminar “Agricultural Producers’ Organizations and Cooperative Development Opportunities and Measures in EU Countries”, Kowno, Litwa, 22 listopada 2017, organizator: Aleksandras Stulginskis University.
 14. 16th International Symposium ”Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, Cluj Napoca, Rumunia, 28-30 września 2017, organizator: University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine.
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich”, Poznań, 14 września 2017, organizator: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, organizator i sekretarz komitetu organizacyjnego konferencji.
 16. Scientific International Conference entitled “Strategies for the agri-food sector and rural areas – dilemmas of development”, Licheń Stary, 19-21 czerwca 2017, organizator: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.
 17. II Świętokrzyska Uniwersytecka Konferencja Penitencjarna nt. Polski model wykonywania kary pozbawienia wolności i opieki postpenitencjarnej, Kielce, 2-3 czerwca 2017, organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 18. International Penitentiary Congress. European practice of imprisonment and post-penitentiary care, Kielce, 1 czerwca 2017, organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 19. Sesja studenckich kół naukowych, Zielonka 11 maja 2017, organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, przewodniczący jury.
 20. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Reformy polskiej polityki społecznej jako odpowiedź na współczesne problemy i dylematy”, Polanica Zdrój, 20-21 kwietnia 2017, organizator: Uniwersytet Wrocławski, PTPS.
 21. Ogólnopolska konferencja pt. „Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością”, Szczecin, 15-16.11. 2016, organizator:  Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego (członek komitetu naukowego konferencji).
 22. Europejskie Forum Nowych Idei EFNI „Przyszłość pracy. Realia, marzenia i mrzonki”, Sopot, 28-30 września 2016, organizator: Konfederacja Lewiatan.
 23. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Konkurencyjność gospodarki w kontekście działań polityki społecznej”, Jachranka, 22-24 czerwca 2016, organizator: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.
 24. XXXIV Kongres Polityków Społecznych „Polityka Społeczna w Polsce i w Europie”, Warszawa, 13-15 czerwca 2016, organizator: KNoPiPS PAN, PTPS.
 25. Międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo rynku produktów”, Połtawa 23-25.05.2016., organizator: Państwowa Akademia Rolnicza w Połtawie.
 26. „Procesy migracyjne i rynek pracy w Polsce”, Poznań 9 marca 2016, organizator: PTE, KNE PAN.
 27. Konferencja Naukowa „BEZPIECZEŃSTWO. Gospodarka – Społeczeństwo – Środowisko”, Poznań,  5 listopada 2015 r., organizator Katedra Ekonomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 28. XXII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich”, Kołobrzeg 8-10 września 2015.
 29. Wyjazd studyjny w ramach projektu „Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”, Bruksela, czerwiec 2015, Parlament Europejski, Komisja AGRI, Przedstawicielstwo Polski przy UE, Przedstawicielstwo Wielkopolski przy UE.
 30. Konferencja naukowa „Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych”, Poznań, 11-12 czerwca 2015, organizator: GUS.
 31. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polityka Rodzinna w Polsce. Dekada członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa, 28-29 października 2015, organizator: PTPS, ICRA, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, MNiSW.
 32. VI International Scientific Conference „Efficiency as a sourse of the wealth of nations”, Wrocław, 9-10 marca 2015, organizator: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski.
 33. Konferencja Regionalna „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”, Poznań, 3 lutego 2015, organizator: MRiRW, FDPA.
 34. Konferencja Naukowa Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej Margines Społeczny Poznania „Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta”, Poznań 28 listopada 2014, organizator: Międzyśrodowiskowa Grupa Badawcza Margines Społeczny Poznania, Obywatelski Instytut Monitoringu i Rekomendacji – współorganizator
 35. I Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska „Nowe horyzonty w polityce społecznej”, Poznań, 2-4 października 2014, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, The European Network for Social Policy Analysis (referat: Zaspokojenie potrzeb przez ludność wiejską o niepewnych dochodach)
 36. „Stan obecny i perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w gminie Rawicz”, Sierakowo k. Rawicza, 5 września 2014, organizator: Burmistrz Gminy Rawicz (wystąpienie – Ekonomia społeczna – o co tu chodzi?)
 37. XXXII Konferencja naukowa polityków społecznych: Polityka Społeczna w cyklu życia rodziny. Teoria-badania-praktyka, Brzeziny, 16-18 czerwca 2014, organizator: Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Katedra Polityki Ekonomicznej, Komitet Nauk O Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
 38. Jak naprawić polski rynek pracy? – skuteczne sposoby walki z bezrobociem w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, Warszawa, 23 kwietnia 2014, organizator: Konfederacja Lewiatan, Ingeus.
 39. Nic o nas bez nas „Student na rynku pracy” – debata, Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 16 grudnia 2013, organizator: Niezależne Zrzeszenie Studentów.
 40. Wpływ elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy na aktywność zawodową osób w wieku 45+, Warszawa, 13 grudnia 2013, organizator: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, CIOP PIB.
 41. The sixth international scientific conference „Rural Development 2013: Innovations and Sustainability”, Kowno, Litwa, 28-29 listopada 2013, organizator: Aleksandras Stulginskis Unicersity.
 42. Międzynarodowa konferencja „Czynnik czasu w nowej ekonomii. W jakim kierunku zmierzamy?”, Warszawa, 18 października 2013, organizator: IPiSS, Friedrich Ebert Stiftung.
 43. Ogólnopolski Tydzień WLB, Poznań, 26 sierpnia-1 września 2013, organizator: Fundacja Aktywności Lokalnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Centrum Work-Life Balance w Kokkedal (Dania).
 44. XXXI Konferencja Polityków Społecznych „Spójność społeczna w wymiarze regionalnym. Perspektywa 2013-2020”, Spała, 13-15 czerwca 2013, organizator: IPS UW, PTPS.
 45. Konferencja naukowa „Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne”, Supraśl, 21-23 maja 2013, organizator: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
 46. Konferencja naukowa „Obrazy ubóstwa i wykluczenia społecznego, czyli jak w Polsce mówi się o biedzie”,Warszawa, 17 maja 2013, organizator: Instytut Spraw Publicznych, Zespół Badań nad Ubóstwem IFiS PAN.
 47. Konferencja naukowa podsumowująca III etap badań Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej „Margines Społeczny Poznania 2010-2012”: „Margines Społeczny Poznania – struktura i dynamika w latach 2010-2012”, Poznań, 19 marca 2013, organizator: Obywatelski Instytut Monitoringu i Rekomendacji, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Międzyśrodowiskowa Grupa Badawcza „Margines Społeczny Poznania” – organizator konferencji, moderator dyskusji.
 48. Konferencja naukowa „Poziom i jakość życia w dobie kryzysu”, Bydgoszcz-Ostromecko, 25 lutego 2013, organizator: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Narodowe Centrum Nauki.
 49. Regionalne Forum Współpracy między nauką a biznesem: „B+R dla Wielkopolski”, Poznań, 14-15 lutego 2013, organizator: Instytut Zachodni w Poznaniu, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego.
 50. Polska w czasach niepewności: modernizacja instytucji i problemy pokoleń, Warszawa, 30 listopada 2012, organizator: IS UW, Komitet Socjologii PAN.
 51. Szkoła Europejska Liberté! „Polityka europejska polskiego rządu w latach 2007 – 2012”, 24–25 listopada 2012, Jachranka, organizator: Liberte!, współorganizacja: Fundacja im. Konrada Adenauera.
 52. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych”, Wrocław, 22-23 października 2012, organizator: PTPS, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, MNiSW, Liberté!.
 53. Ogólnopolska konferencja „FORESIGHT – narzędzie przyszłości?”, Poznań, 13 września 2012, organizator: Instytut Zachodni, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych – moderator paneli dyskusyjnego Rolnictwo i Ekologia.
 54. XIX Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Obszary wiejskie i agrobiznes w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej”, Białystok 5-7 września 2012 roku
 55. Konferencja Naukowa “Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012. Management – Leadership – Strategy – Competitiveness”, Godollo, Węgry, organizator: Szent Istvan University.
 56. Konferencja „Wykluczenie w XXI wieku”, Poznań, 28 maja 2012, organizator: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Liberté! – organizator i moderator dyskusji.
 57. XXX Jubileuszowa Konferencja Naukowa Polityków Społecznych „Polityka społeczna w dobie postępu i rozwoju społeczno-gospodarczego”, Łochów, 14-16 maja 2012, organizator: Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej UE w Katowicach, IPS, IPiSS.
 58. Jaka polityka społeczna?, Łódź, 19.04.2012, organizator: Liberté! PTPS, Instytut Obywatelski, Prezydent Łodzi.
 59. Przygotowanie, uczestnictwo i prowadzenie panelu dyskusyjnego na I Letniej Szkole Liberalnej Polityki Społecznej „Liberté!” – Problem starzenia się społeczeństwa w Polsce w kontekście funkcjonowania systemu emerytalnego, Jachranka 22-23.10.2011, organizator: Liberté!, Fundacja Batorego.
 60. Konferencja naukowa „Społeczna gospodarka rynkowa”, Ełk 22-28 lipca 2011 roku, organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja Ludwika Erharda, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 61. XVIII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Polityka i strategie rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich”,Wrocław 7-9 września 2011 roku
 62. Wielkopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej – IV Ogólnopolskie Spotkanie Ekonomii Społecznej, Poznań 18-19 października 2010, organizator: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania i in., odpowiedzialny za Warsztat XXIII „Społeczna Gospodarka – stan badań i nauczania”.
 63. Konferencja naukowa – III Forum Regionalistyczne „Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej”, Lublin 11 grudnia 2009, organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 64. Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania dla polityki społecznej”, Radom 21-22 kwietnia 2009 roku, organizator: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Politechnika Radomska
 65. Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym Modern Agriculture in Central Europe, Berlin, Niemcy, styczeń 2009.
 66. Konferencja naukowa Modern Agriculture in Central Europe „Multi-level Processes of Integration and Disintegration”, Berlin 14-15 stycznia 2009 roku, organizator: Instytut Rozwoju Rolnictwa e Europie Środkowej I Wschodniej w Leibniz (IAMO), Instytut Rolnictwa, Gospodarki I Nauk Społecznych Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Rada Tropikalnych I Subtropikalnych Badań Rolniczych (ATSAF).
 67. XV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Konkurencyjność w agrobiznesie”, Lublin 8-10 września 2008 roku
 68. Konferencja naukowa „Pomyślne starzenie się jednostek i zbiorowości ludzkich”, Łódź 19-20 czerwca 2008 roku, organizator: Komitet Nauk Demograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ
 69. Staż w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Finansów, Warszawa lipiec-sierpień 2002.