Wydawnictwo

gora

Kwartalnik Naukowy INTERCATHEDRA prezentuje oryginalne prace twórcze, obejmujące przede wszystkim zagadnienia z zakresu ekonomii, gospodarki żywnościowej, obszarów wiejskich, polityki regionalnej na obszarach wiejskich, zarządzania zasobami ludzkimi, wiejskiego rynku pracy, polityki społecznej na obszarach wiejskich, gospodarki finansami w przedsiębiorstwach agrobiznesu, rynku nieruchomości rolnych, konsumpcji artykułów rolno-spożywczych oraz ekonomiki drzewnictwa i leśnictwa. Stanowi kontynuację nieperiodycznego wydawnictwa „Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu Drzewnego”, w którym w latach 60-tych pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa publikowali wyniki swoich badań. Od roku 1985 wydawnictwo INTERCATHEDRA ukazuje się regularnie, raz w roku, a od 2011 r. funkcjonuje jako kwartalnik.

Kwartalnik INTERCATHEDRA wydawane jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Do września 2017 roku redaktorem naczelnym czasopisma był prof. nadzw. dr hab. Wojciech Lis, od października 2017 roku funkcję tę pełni dr hab. Sławomir Kalinowski.

more/więcej

Logo 1 (1)

Societas Pars Mundi is a new, international publisher of quality academic books in English, German and Polish. Our program is focused on the social sciences. We aim to further, through publication, our objective of promoting controversial and critical knowledge and research.

We want to support academics and researchers who look for developing a new vision and programs for a better world, and speak for the voiceless part of the society. This transformative mission is best realized when the knowledge reaches the public by electronic delivery. We want to create an open stage for debates among authors, readers and a broad public.

more/więcej