Smart Villages: Where Can They Happen? – Łukasz Komorowski, Monika Stanny

Zachęcam wszystkich do zapoznania się z ciekawym artykułem autorstwa mojej koleżanki i kolegi z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Jest on interesujący nie tylko ze względu na to, że napisali go specjaliści z zakresu obszarów wiejskich, ale przede wszystkim, ze względu na podjętą tematykę – a mianowicie rozwój inteligentnych wsi. Nie zdradzając szczegółów zachęcam do przeczytania.

https://www.mdpi.com/2073-445X/9/5/151

Unia Europejska aktywnie promuje ideę „smart villages”. Nowe technologie, a w szczególności oparte na dostępie do internetu, są postrzegane jako ważny element strategii walki z regresem obszarów wiejskich. Oczywiste jest, że te obszary, które mają najsłabszy dostęp do internetu, stoją w obliczu największego kryzysu. Analiza w niniejszym opracowaniu opiera się na przykładzie Polski, której obszary wiejskie zmagały się z wieloma problemami rozwojowymi w momencie wejścia do UE. Na podstawie danych społeczno-gospodarczych na poziomie gmin, można znaleźć związek pomiędzy słabym dostępem do internetu a poziomem rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Wstępne wnioski dotyczące użyteczności koncepcji smart village jako narzędzia rewitalizacji obszarów wiejskich w Polsce wskazują na teoretyczne i metodyczne dylematy. Obserwuje się również bariery w implementacji koncepcji, choć istnieje szansa na ich przezwyciężenie dzięki dalszemu rozpowszechnianiu technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich.