Pieniądze w służbie dyplomacji – Tomasz Kamiński

Dzisiaj chciałbym Wam polecić książkę mojego kolegi Tomasza Kamińskiego Pieniądze w służbie dyplomacji. Praca nie z dziedziny polityki społecznej, czy też ekonomii dobrobytu, ale niezwykle istotna w dobie efektywnego pełnienia celów w służbie zagranicznej.

okładka_Pieniądze

Pieniądze zawsze miały znaczenie w polityce zagranicznej, ale bodaj nigdy państwa nie miały ich w swoich rękach aż tyle. Ten wzrost wielkości kapitału kontrolowanego przez kraje sprawił, że coraz częściej sięgają one po instrumenty ekonomiczne do osiągania swoich celów na arenie międzynarodowej. Jednym z przejawów tego zjawiska jest szybki rozwój tzw. Państwowych funduszy majątkowych (PFM), czyli rządowych lub kontrolowanych przez rząd funduszy inwestycyjnych. Oficjalnie mają one efektywnie pomnażać zgromadzone w nich środki, ale… nie jest to cała prawda o ich działalności.

W oparciu o liczne przykłady autor niniejszej pracy pokazuje, jak PFM są wykorzystywane w polityce zagranicznej. Analizuje zarówno formy politycznego użycia funduszy, jak i warunki, które muszą być spełnione, żeby było to możliwe. Udowadnia, że zagrożenia związane z politycznym wykorzystywaniem kapitału państwowego są bardzo realne, co powinno się spotkać z adekwatną odpowiedzią członków społeczności międzynarodowej.