Bliżej ludzi… – Programem dla nauk społecznych?

blizej_ludzi_do_druku-1

„BLIŻEJ LUDZI” – PROGRAMEM DLA NAUK SPOŁECZNYCH?

Spis treści

WPROWADZENIE

(Piotr Sałustowicz, Sławomir Kalinowski, Barbara Goryńska-Bittner)

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Piotr Sałustowicz

„Bliżej ludzi” – wyzwaniem dla socjologii?
Maciej Kokociński

Współczynnik humanistyczny w praktyce – rzecz o metodologii badań społecznych prof. dra hab. Zbigniewa Galora
Lech Witkowski

W stronę humanistyki stosowanej
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

Mirosława Cylkowska-Nowak

Marginalizacja i wykluczenie wybranych mniejszości w społeczeństwie japońskim. Konteksty kulturowe, społeczne i edukacyjne
Natalia Maksymowicz-Mróz

Badanti, domestiche, cameriere. Marginalizacja życia polskich imigrantek we Włoszech
Weronika Wyduba, Norbert Szalaty, Paweł Jabkowski

Od dyskryminacji do wykluczenia społecznego – cudzoziemcy w Polsce
Kazimiera Król

Wybrane aspekty readaptacji społecznej skazanych
Magdalena Kozera-Kowalska

Zielone migracje i co dalej?
Ilona Koutny

Wykluczenie na tle językowym i sytuacja językowa w UE

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Tadeusz Kowalewski

Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością
Zofia Chyra-Rolicz

Zatrudnienie inwalidów – doświadczenia spółdzielcze II RP i PRL
UZALEŻNIENIA

Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Postawy wobec ryzyka wśród użytkowników nowych substancji psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy”
Marta Wilk

Nadużywanie i uzależnienie od alkoholu jako formy wykluczenia społecznego
SENIORZY

Radomir Miński, Aleksandra Prysłopska

Edukacja seniorów jako odpowiedź na zjawisko starzenia się  społeczeństw
Bożena Płonka-Syroka

Organizacja przestrzeni publicznej w parkach narodowych  Sächsische Schweiz w Saksonii i Gramvousa na Krecie z  uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i starszych. Studium porównawcze
Tatko Aleksandra

Socjologia wobec procesu umierania
INKLUZYWNOŚĆ

Katarzyna Lorentowicz, Sławomir Kalinowski

Wybrane źródła finansowania organizacji non-profit w Polsce – teoretyczne aspekty
Barbara Goryńska-Bittner

Perspektywa rozwoju ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w gminach Wielkopolski
Lidia Węsierska

Rola społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w rozwoju ekonomii społecznej w Polsce

 

 

Już niebawem do nabycie w Wydawnictwie Societas Pars Mundi