Konkurs „Zostań Ekonomistą”

Ogólnopolski Konkurs „Zostań Ekonomistą” organizowany przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłosił II edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Zostań ekonomistą”. Konkurs dedykowany jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Szczegółowy regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Wydziału (http://www.up.poznan.pl/wes/?q=zostan_ekon_2018). Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju ambitnych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną Uczniów szkół średnich, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej uczestników Konkursu oraz zachęcanie do podjęcia studiów ekonomicznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31.03.2018 r.
W oparciu o Uchwałę nr 88/2017 Senatu UP w Poznania z dn. 31 maja 2017 r. (w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów ogólnopolskich) Laureaci Konkursu uzyskują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia na kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość na WE-S UP Poznań.