Koncepcja smart villages

Jak ważna dla wsi jest koncepcja smart villages świadczy zainteresowanie różnych instytucji, stowarzyszeń i fundacji szkoleniami z tego zakresu.

Podczas spotkania z przedstawicielami stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi miałem okazję mówić o założeniach koncepcji, możliwościach finansowania oraz inspiracjach, którymi mogą kierować się inicjatorzy i liderzy lokalnych działań oraz władze lokalne szukając rozwiązań poprawiających poziom i jakość życia.

Spotkanie było również okazją by zachęcić lokalnych liderów do wzięcia udziału w Konkursie „Moja SMART wieś. Wizje i Inicjatywy”. link