XXXVI Ogólnopolska Konferencja Polityków Społecznych „Polityka Społeczna 2.0. W poszukiwaniu nowego kształtu państwa opiekuńczego”

W Poznaniu, w dniach 24-26. maja, odbyła się XXXVI Ogólnopolska Konferencja Polityków Społecznych „Polityka Społeczna 2.0. W poszukiwaniu nowego kształtu państwa opiekuńczego”. To niezwykle interesujące wydarzenie dla wszystkich zajmujących się problematyką wykluczenia, ekonomii społecznej, pracy socjalnej i dziedzin związanych z polityką społeczna. Niezwykłość wydarzenia wynika z możliwości dyskusji, prezentacji wyników oraz szerokiej analizy problematyki przez liczne grono osób z niemal całej Polski, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Mury poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego gościły szerokie spektrum prelegentów przedstawiających problemy aktywności zawodowej, polityki senioralnej, rynku pracy,  pomocy społecznej i pracy socjalnej, procesów przejścia między edukacją a pracą, innowacji w polityce społecznej, emerytur, demografii, polityki mieszkaniowej, polityki aktywnego starzenia się, czy też niepełnosprawności.

Trzy dni obrad na pewno nie wyczerpały tematyki, która jak większość zauważyła musi być kontynuowana. Próby odpowiedzi na pytania, rodziły dalsze wątpliwości i konieczność poszukiwania dalszych jeszcze korzystniejszych rozwiązań. Poszukiwania nowego modelu państwa opiekuńczego muszą trwać i muszą dążyć do rozwiązań, które byłyby korzystne zarówno z punktu widzenia państwa, jak i obywateli.