Konferencja „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi”

Konferencja „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi„, jest jednym z efektów projektu interdyscyplinarnego realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG. Ma na celu przedstawienie syntezy naukowej ewolucji wsi w Polsce, jej mechanizmów, prawidłowości i efektów, analizowanych w okresie stu lat niepodległej Polski. Podczas obrad zostaną zaprezentowane efekty współpracy naukowców z różnych ośrodków badawczych, w trzech sesjach naukowych – „Kultura i polityka”, „Społeczeństwo wiejskie” oraz „Wiejska gospodarka”. Konferencja będzie również okazją do zaprezentowania wybranych badań, będących częścią monografii poświęconej wsi polskiej. Mamy nadzieję, że podjęte na niej zagadnienia pozwolą włączyć się w dyskusję nad poszukiwaniem rozwiązań problemów rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi.

 

Konferencja jest darmowa. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa – mail: grantstuletni@irwirpan.waw.pl | telefon 22 826 94 36